vineri, 18 mai 2018

Argumentare pastel

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare

Iarna
            de Vasile Alecsandri

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede pintre nori
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare,
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie ușoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăimarți, 9 ianuarie 2018

Despre ghilimele

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare


Conform Academiei Române,
În limba română, semnele citării sau ghilimelele sunt, aşa cum se indică în unica lucrare normativă actualmente în vigoare în acest domeniu (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995), ...[deci 99 jos, 99 sus] ori «...» (p. 79), cu precizarea că ghilimelele «...» se aşază în interiorul textului cuprins între ghilimelele „...” (p. 81)...
Așadar, nu mai faceți tot felul de mâzgăleli în loc de ghilimele. Nici cu mâna, nici cu tastatura. Există și aici reguli clare.